Om du vill bli medlem i RPG-Katrineholm anmäler du dig till någon av nedanstående personer.
Årsavgiften för 2016 är 240 kr per person (480 kr för makar).

Wera Olovsson (sekreterare) 0150-332 15
Elisabeth Widell 0150-506 65