Styrelse:Vakantordförande
Solveig Sköldvice ordförande
Wera Olovssonsekreterare
Åke Bergstedtvice sekreterare
Bo Haraldssonkassör
Ann Brånnreferent
Elisabeth Widell
Siv Hörnlund–Melin
Representant i KPR Elisabeth Widell,
ersättare Wera Olovsson.
Representant i Anhörigstödet Siv Hörnlund–Melin.
Valberedning Gunnel Gezelius, Gun–Britt Ånfors
och Jörgen Ånfors.
Postadress:RPG i Katrineholm
c/o Solveig Sköld
Skånegatan 10
641 61 Valla
E-post:solveigvalla@hotmail.com
RPGs bankgiro:420 - 5605