Så här har vi det i Katrineholms RPG

RPG, Riksförbundet PensionärsGemenskap,
med lokalavdelning i Katrineholm, är en pensionärsförening,
som är öppen för alla, men som har en kristen grundton.

Verksamheten består av
offentlig sammankomst en gång per månad.
Kända eller lokala föredragshållare medverkar då
och dessutom finns ett sång- musikinslag vid varje tillfälle.

Samlingen avslutas med kaffedrickning och en kort andakt.
Besökande betalar 40 kr. för hela sammankomsten.
Vill man sen bli medlem är medlemsavgiften 240 kr per år.

Övrig verksamhet som RPG bedriver är studiecirkel om ett landskap.
Denna avslutas med en resa till landskapet med sakkunnig
guidning och trivsam gemenskap under några dagar.

Även om pensionärer numera är pigga så finns det
många som uppskattar dagsresor och halvdagsresor.
Sådana har vi ett par gånger om året.

Förutom i de olika kyrkornas programblad och i predikoturerna
annonserar vi under Föreningsnytt i Katrineholmskuriren
om våra sammankomster.

Program för hela terminen finns tillgängliga i kyrkorna.

Alla är välkomna!

Styrelsen representerar de olika kyrkorna i Katrineholm
och sammankomsterna är i de olika
kyrkorna och församlingshemmen.N y h e t e r