R e p o r t a g eRapport från årsmötet i Katrineholm 2012

 
RPG, Riksförbundet PensionärsGemenskap i Katrineholm

har haft årsmöte i Mariakyrkan, Katrineholm.
RPGs ordförande Wera Olovsson hälsade välkommen och förhandlingarna leddes av Göran Isacson.

Styrelsen består av följande personer:
Wera Olovsson, ordförande
Olof Staf, vice ordf.
Gun-Britt Ånfors, kassör
Elisabet Hedfors, sekreterare
Aina Ericsson, vice sekr.
Ann Brånn, referent
Klas Lövgren

Av verksamhetsberättelsen framgick att 12 intressanta sammankomster förekommit. Prästparet Torgun och Lars Frisk berättade om sina arbeten i utlandskyrkan. Sångaren Roland Lundgren från Falköping sjöng till gitarr. Kyrkoherde Lars Frisk från Björkvik berättade om sitt liv. RPGs nye ordförande Sten-Gunnar Hedin besökte oss i april. Åke Andersson från Skogstorp berättade om Israel.

Och så det årligen återkommande jordgubbskalaset i Nävertorpskyrkan, inte att förglömma. Luciafirandet med 80-talet elever från Katrineholms musikklasser är också uppskattat.

Höstupptakten blev en bussresa till Lids 1100-talskyrka och i sept. fick vi lyssna till Selma Lagerlöfs intressanta liv, gestaltat av Agneta Welander och Britt Söderholm. John-Erik Nyman berättade om äventyr på Route 66 i USA. Österlen i Sverige kan också vara intressant, Bo-Göran Nilsson berättade och visade bilder.

Studiecirkeln om Östergötland, som leddes av Göran Isacson och Wera Olovsson, avslutades med en 3-dagarsresa till Östergötland. Höstterminen 2011 inleddes studiecirkel om Södermanlands slott och herresäten.

Förutom alla gästbesök har under året verkat en sång- och musikgrupp på cirka 10 personer, som sjungit och lett allsång till stor glädje.

RPGs Distriktsstyrelses årsmöte hölls i Katrineholm, RPGs förbundsordförande Sten-Gunnar Hedin var högtidstalare.

RPG finns med i olika sammanhang med representanter, allt för att föra pensionärernas talan. Representant i KPR, Kommunala Pensionärsrådet, är Wera Olovsson med Elisabet Hedfors som ersättare.
Evy Peterson fortsätter i Nätverket inom Anhörigstödet.

Medlemsantalet var vid årsskiftet 181 medlemmar.

Efter kaffet berättade barnmorskan Gunilla Ek medryckande om sitt intressanta liv i många länder.

Mariakyrkans pastor, Kristina Färdeman, höll den avslutande andakten.
  2012-01-24Ann Brånn