R e p o r t a g eRapport från årsmötet i Katrineholm 2011

 
RPG, Riksförbundet PensionärsGemenskap i Katrineholm

har haft årsmöte i Mariakyrkan, Katrineholm.
RPGs ordförande Wera Olovsson hälsade välkommen och förhandlingarna leddes av Göran Isacson.
Styrelsen består av följande personer:
Ordförande Wera Olovsson, vice ordf. Olof Staf, kassör Gun-Britt Ånfors, sekreterare Elisabet Hedfors, Ann Brånn referent och Aina Ericsson.
Uppdraget som vice sekreterare är vakant då Carl-Johan Forss nu lämnar styrelsen.

Av verksamhetsberättelsen framgick att 12 intressanta sammankomster förekommit.
 • Carl-Edvard Sturkell berättade om Tingsrättens historia.
 • Nils-Erik Brandin om biståndsarbete i Rumänien.
 • Ingrid och Lennart Carlsson om Barncancerföreningen.
 • I vårtider hade vi besök av Inga och Lennart Spångberg som förmedlade musik och lyrik.
 • I Församlingshemmet på Norr hörde vi musikerna Elisabet Wigervall och Marie Persson förmedla intryck i ord och bild från sin afrikaresa. Till åhörarnas glädje blev det dessutom mycket allsång.
 • Stefan Liljegren berättade om gorillamöten i Rwanda.
 • Per Skogfeldt berättade om sin tid som diakon i London.
 • Wera Olovsson har kåserat om sitt liv på Drottninggatan.
 • Suzanna Rhodevi har underhållit med sång och musik.
 • Och så det årligen återkommande jordgubbskalaset i Nävertorpskyrkan, inte att förglömma.
 • Luciafirandet med 80-talet elever från Katrineholms musikklasserär också uppskattat.
 • En halvdagsresa med buss har företagits. Det blev ett intressant besök med guidning i Simonstorps kyrka och det intilliggande Brandmuseet.
 • Studiecirkeln om Uppland, som leddes av Göran Isacson och Wera Olovsson, avslutades med en 3-dagarsresa till Uppland. Höstterminen 2010 inleddes studiecirkel om Östergötland.

RPG finns med i olika sammanhang med representanter, allt för att föra pensionärernas talan. Kerstin Brask har varit representant i KPR, Kommunala Pensionärsrådet, med Inger Hjelm som ersättare. Båda har avböjt omval och vid årsmötet valdes Wera Olovsson och Elisabet Hedfors som ersättare. Evy Peterson fortsätter i Nätverket inom Anhörigstödet.

Efter kaffet med gott hembakt bröd underhöll Prästparet Torgun och Lars Frisk med anekdoter från sin tid i olika Sjömanskyrkor. De berättade medryckande och aldrig kunde vi tro att man upplever så mycket öden och äventyr inom Sjömanskyrkan.

Pastor Lars Frisk höll den avslutande andakten, som inramades med psalmsång.
  2011-02-03Ann Brånn