R e p o r t a g eRapport från årsmötet i Katrineholm 2017

 
Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG)


har haft sitt årsmöte i Pingstkyrkans församlingsvåning den 28 mars 2017.

RPGs vice ordförande, Solveig Sköld hälsade alla välkomna. RPGs Distriktsordförande Jan Eriksson hade på grund av sjukdom meddelat förhinder.

Årsmötesförhandlingarna sköttes av Bo Haraldsson.
Styrelsen har inte konstituerat sig ännu men består av följande ledamöter: Solveig Sköld, Wera Olovsson, Bo Haraldsson, Ann Brånn, Elisabeth Widell, Siv Hörnlund–Melin och Åke Bergstedt.

Kjell Larsson, tillhörande EFS och känd från Gåvorna, underhöll med sång till eget gitarrackompanjemang .Ett flertal sånger av Tomas Boström framfördes. En träffande beskrivning på oss kyrkobesökare med våra egenskaper och egenheter. Inte sånger man hör varje dag men uppskattat var det. Vackert gitarrspel och trevligt prat mellan sångerna.

Sedan följde kaffedrickning med gott hembakt bröd och gemenskap vid kaffeborden.

Pingstkyrkans pastor, Henrik Thornell, höll dagens andakt. Den avslutades med gemensam sång: Det enda jag vet det är att nåden räcker.

  2017-03-28Ann Brånn