R e p o r t a g eRapport från årsmötet i Katrineholm 2016

 
RPG, Riksförbundet PensionärsGemenskap


har haft årsmöte i Mariakyrkan.

Årsmötet inleddes av Barockgruppen Capella Concertante och de gjorde verkligen musikstaden Katrineholm rättvisa. Ylva Sundahl, sång och blockflöjt, Nicka Fröberg fiol, sång och blockflöjt, Tina Rydholm traversflöjt, sång och blockflöjt, Per–Arne Karlsson cembalo och blockflöjt, Conny Karlsson cembalo och hammarklaver.
Det framfördes verk av G.F. Händel, L.v. Beethoven, F.Schubert, W. Boyce, Th. Arne, A. Scarlatti och T. Susato.
Stilfullt och lättillgängligt.

Efter kaffet vidtog årsmötesförhandlingar.. RPGs ordförande Bo Haraldsson ledde förhandlingarna. Styrelsen har inte konstituerat sig ännu men den består av följande ledamöter:
Solveig Sköld, Wera Olovsson, Bo Haraldsson, Ann Brånn, Elisabet Widell, Siv Hörnlund–Melin och Åke Bergkvist, som välkomnades till styrelsen.
Gun–Britt Ånfors, som varit kassör i RPG i tiotalet år, har avböjt omval och avtackades med en blomma.

Mariakyrkans pastor; Kristina Färdeman, höll den avslutande andakten.

  2016-03-01Ann Brånn