R e p o r t a g eRapport från årsmötet i Katrineholm 2015

 
RPG, Riksförbundet PensionärsGemenskap


har haft årsmöte i Pingstkyrkan, Katrineholm. RPGs ordförande Wera Olovsson hälsade alla välkomna och läste följande dikter av Ragnar Thoursie: Utdragssoffan, Aftonbön och De vanliga.

Att leda årsmötesförhandlingarna valdes Göran Isacson som tackade för förtroendet och övertog klubban.

Styrelsen, som valdes vid årsmötet 2014–02–13 har haft sex protokollförda sammanträden och består av följande personer: ordförande Wera Olovsson, vice ordförande Bo Haraldsson, kassör Gun-Britt Ånfors, sekreterare Elisabet Hedfors, vice sekreterare Aina Ericsson, referent Ann Brånn. Övriga ledamöter: Klas Lövgren.

Representant i KPR, Kommunala Pensionärsrådet Wera Olovsson ordinarie och Elisabet Hedfors ersättare.

Nätverket – samverkande organisation inom Anhörigstödet Evy Peterson.

Som avslutning på årsmötet 2014 spelade Tony Larsson och Hans Nilson Klarinett och piano. Titel: ”Musik att njuta av”.

Av verksamhetsberättelsen framgick att ett 10–tal offentliga samlingar hållits under året.

I mars berättade Theodoros Demetriades i församlingshemmet på Norr om att som vuxen flytta till Sverige. Hans hustru berättade om hur det var att hamna i en grekisk släkt.

I april fick vi höra om ”Skurkar och banditer i bibeln” av prästen Ninni Ledfelt. Det var i Mariagården.

I majmötet i Pingstkyrkans församlingsvåning sjöng Lars–Åke Stenström och berättade om sånger och sångförfattare.

Studiecirkeln ”Israel förr och nu” avslutades med en resa i juni till Stockholm och Synagogan.

Traditionsmässig jordgubbsfest i juli i Nävertorpsgården.

Höstupptakt i aug. Resan med Barks buss gick i år till Karlskoga. Vi drack kaffe i deras runda Pingstkyrka, åt lunch på folkhögskolan och em.kaffe hos tant Gräddelin. Hos Tant Grön kunde man köpa blommor med sej hem. Men vad vi inte glömmer från Karlskogabesöket det var Alfred Nobel.

I sept. blev det rika tillfällen till allsång med Ukulelegruppen Zandinz. i Pingstkyrkans församlingsvåning.

2014 års Sörmlänning, författaren och radioprofilen Leif Jacobsson besökte Mariagården i okt.

I nov, förmedlade Torgerd Jansson i tal och fina bilder intryck som ”Pilgrim i det heliga landet”.

Stämningsfullt luciafirande av Katrineholms Musikklasser, klass 9. Ett antal sånger, varav vi kände igen de flesta men det fanns också nyare. Det är så härligt att kärleksbudskapet får komma fram en sådan här dag. En solist fick vi också höra, han hette Alexander Bilby och sjöng solopartiet i” Lucia är här. Pianomusik men även kyrkorgel fick vi njuta av. För musik och ledning av sången svarade musiklärarna Marie Axelsson och Hans Thörnberg.
När luciasången förklingat fortsatte samlingen med kaffesamkväm i Mariagården.
Därefter fick publiken tillfälle att berätta lucia– och julminnen.

Distriktets årstämma i Rimforsa tilldrog sig i mars. Wera Olovsson, Ann Brånn och Bo Haraldsson deltog i den.

I RPGs Riksstämma i Karlstad i maj deltog Wera Olovsson och Elisabet Hedfors.

RPG deltog även i år i ”Festival för mogna” på Igelkotten, vilken pågick i två dagar. RPG har ett bord med information och vår tidning Seniorposten.

Länspensionärsdagar för Södermanland och Östergötland hölls i augusti på Hjälmargården.
Pastorn och själavårdaren Britt Sandberg talade över ämnet ”Leva livet – hela livet".

Gemensam träff för alla pensionärsföreningar .i Katrineholm hölls i Safiren i september .Ämne: ”Hur hjärna och själ samarbetar”, Anders Lundén Eva Tjörnebo medverkade.

Under höstterminen startade RPG en studiecirkel om Västmanland och den avslutas i vår.

Medlemsantalet var vid årsskiftet 167 personer.

Den nya styrelsen som valdes på årsmötet 2015, men som ännu inte konstituerat sig, består av Bo Haraldsson, Wera Olovsson, Gun–Britt Ånfors, Ann Brånn och nyval av Siv Hörnlund–Melin, Solveig Sköld och Elisabet Widell.

Under en halv timmas paus i förhandlingarna underhöll kören Sångfåglarna från Östra Vingåker, ett 20–tal barn, 8 och 9 år gamla, med glada sånger. Det var vårsånger men också sånger som de sjungit vid en stor dophögtid nyligen. Välsjungande var de, rörelser gjorde de och uppträdde fint. Pianostycken fick vi höra av Inez och Elin, lika unga dom. De får undervisning av Kyrkans musikskola, där även vuxna kan vara elever. Helena Hellström ansvarar för den. Hon och Katarina Skogfeldt och Veronica Karlsson ansvarar för Sångfåglarna.

Innan den avslutande andakten, som hölls av Pingstkyrkans pastor Henrik Thornell, avtackades Aina Ericsson och Klas Lövgren som lämnar styrelsen. Wera Olovsson, som under flera år varit RPGs ordförande i Katrineholm, kvarstår i Styrelsen men vill lämna ordförandeskapet. Hon avtackades också med blommor.

Kökspersonalen avtackades av Bo Haraldsson.

  2015-02-10Ann Brånn