R e p o r t a g eRapport från årsmötet i Katrineholm 2014

 
RPG, Riksförbundet PensionärsGemenskap


har haft årsmöte i Mariagården, Katrineholm. Gun-Britt Ånfors hälsade alla välkomna varefter Bo Haraldsson överlämnade ordet till Göran Isacson, som ledde årsmötesförhandlingarna.

Styrelsen, som valdes vid årsmötet består av följande personer: ordförande Wera Olovsson, vice ordförande Bo Haraldsson, kassör Gun-Britt Ånfors, sekreterare Elisabet Hedfors, vice sekreterare Aina Ericsson, referent Ann Brånn. Övrig ledamot: Klas Lövgren.

Av verksamhetsberättelsen framgick att det under verksamhetsåret hållits offentliga månadsmöten i Mariakyrkan, Pingstkyrkan, Församlingshemmet på Norr och i Nävertorpskyrkan.

Därvid har följande underhållare och grupper medverkat:

Kinakännaren Bertil Strutz talade om Kina förr och nu.
Seniorsångarna från Örebro gladde oss med gamla strängmusiksånger.
Sångaren Arne Eklöf och Peder Larsson sjöng Einar Ekbergsånger bland annat.
Vid ett berättarkafé, lett av Lise-Lott Karlsson-Selén, stod Krister Wistbacka och Ingemar Björklund för musiken.
Vårterminen avslutades med sedvanlig jordgubbsfest i Nävertorpsgården.

I september hade vi besök av prästen Bo Senter från Västerås som talade, sjöng och spelade gitarr.
Sångkören Harmoni från Linköping, med sin ledare Kenneth Palm, gladde oss med ett besök i oktober.
I novembermötet var det prästen Britt-Marie Möller som gav oss intressanta glimtar från Israel och judendomen. Det gjorde hon bland annat med att sjunga sånger på hebreiska och jiddisch.
I december slutligen var det dags att fira Lucia med Katrineholms musikklasser.
Vid kaffet fick vi intressant information av bibliotikarie Cecilia Larsson som berättade om bibliotekets möjligheter för oss äldre.

Vårens studiecirkel hade handlat om sörmländska författare och den avslutades med bussresa till platser med anknytning till dessa; bl a Harry Martinsson, Moa Martinsson, prins Wilhelm och Bo Setterlind.

Höstupptakten blev en härlig resa med Barks buss till Torpön i Sommen.

Ny studiecirkel pågår om Israel förr och nu. Ledare är Wera Olovsson och Gudrun Forss.

RPG deltog även detta år vid Igelkottens ”Festival för mogna”.

RPG och övriga pensionärsföreningar arrangerade en sammankomst i Safiren. Den hade rubriken ”Glömska och demens”. Skådespelerskan och sjukgymnasten Eva Granlund, demenssjuksköterskan Ann-Louise Århage och Margareta Helgesson från Anhörigcentralen medverkade.

RPG finns med i olika sammanhang med representanter, allt för att föra pensionärernas talan. Wera Olovsson är representant i KPR, Kommunala Pensionärsrådet, med Elisabet Hedfors som ersättare.

Evy Peterson fortsätter i Nätverket inom Anhörigstödet.

Medlemsantalet var vid årsskiftet 181 personer.

Musik att njuta av blev det förvisso efter själva årsmötesförhandlingarna då Hans Nilsson på klarinett och Tony Larsson på piano underhöll. Lyssnarna levde med i musiken och njöt av de fina melodierna. Klassiska stycken men även visa och jazz och inte minst ”O store Gud” i både dur och moll. Vilka musiker! Från Nyköping kom de.

Ann Brånn tackade kökspersonalen för det goda kaffet och det hembakta brödet. Hon presenterade också det nya vårprogrammet, där nästa tillfälle att besöka RPG blir den 11 mars i Församlingshemmet på Norr. Theodoros Demetriades talar över ämnet ”Grekland i mitt hjärta”. RPG-sångarna sjunger och leder allsång.

Gun-Britt Ånfors tackade underhållarna och önskade dem välkomna åter.

Kristina Färdeman, Mariakyrkans pastor, höll den avslutande andakten.

  2014-02-11Ann Brånn