R e p o r t a g eRapport från årsmötet i Katrineholm 2013

 
RPG, Riksförbundet PensionärsGemenskap

har haft årsmöte i Pingstkyrkan, Katrineholm.

RPGs ordförande Wera Olovsson hälsade alla välkomna till årsmötet, som inleddes med sång av RPG-sångarna.

Därefter följde föredrag av RPGs förbundssekreterare Anders Engström. Han berättade om fördelarna med att vara medlem i RPG, främst för den förmånliga livförsäkringen som dock måste tecknas senast när man är 72 år. Det finns många pensionärsföreningar men RPG är en av de stora som därmed har stort inflytande över de som bestämmer äldrevårdens kvalité. De äldre blir allt fler och de lever längre. Fler behöver utbildas för att möta dagens och framtidens behov.

Efter ytterligare sång och allsång med RPG-sångarna började årsmötesförhandlingarna som leddes av Göran Isacson.

Styrelsen, som valdes vid årsmötet består av följande personer: ordförande Wera Olovsson, kassör Gun-Britt Ånfors, sekreterare Elisabet Hedfors, vice sekreterare Aina Ericsson, referent Ann Brånn. Övriga ledamöter: Klas Lövgren och Bo Haraldsson, den senare nyval.

Av verksamhetsberättelsen framgick att 12 offentliga samlingar hållits med underhållare från olika delar av Sverige. Barnmorskan Gunilla Ek, Valla berättade om sitt äventyrliga liv, chefredaktör Elisabet Bäck delgav oss sina tankar om Katrineholms-Kurirens framtid, sångarparet Gunilla och Johan Sigvardsson från Småland kåserade om Elvis och sjöng, förutom hans sånger också läsarsånger och andliga klassiker. Den geriatriskt initierade doktor Cläre Söderström talade vid en sammankomst om hälsa på äldre dar och i maj besökte oss pastor Torbjörn Lantz, Falköping, som talade och sjöng till eget gitarrackompanjemang. I juli hälsade Gunilla Celing och Eva Larsson oss välkomna till jordgubbsfest i Nävertorpsgården och i oktober fick vi träffa flygkapten Nils-Ove Lindberg, Västerås, som berättade om sin tid som flygare inom försvaret och SAS. I Nävertorpskyrkan fick vi lyssna till prästen Magnus Åkerström som sjöng och talade om Det goda livet samt höll en andakt. I november hade vi besök av författaren och journalisten Birger Thureson, som påminde oss om att vara ”passionärer”, inte bara pensionärer. I december underhöll även i år Katrineholms musikklasser med ett välsjungande luciatåg. Och Iris Levahn, Hova, visade bilder till Viktor Rydbergs ”Tomten”.

Under våren 2012 avslutades studiecirkeln om Sörmlands gods och herresäten med en bussresa. Höstens studiecirkel leddes av Wera Olovsson och Margareta Hillman med rubriken Littera-turer i Sörmland”. Cirkeln fortsätter våren 2013 och en avslutande bussresa är planerad till den 7 maj.

Som höstupptakt gjordes en bussresa med Barks buss och den gick till Dalarö. RPG deltog vid Igelkottens ”Festival för mogna”.

RPGs Distrikts årsstämma i Mjölby besöktes av Wera Olovsson och Elisabet Hedfors.

Vid riksstämman i Värnamo representerades föreningen av Wera Olovsson, Gun-Britt Ånfors och Elisabet Hedfors. Wera Olovsson deltog vid Länspensionärsdagen i Trosa.

RPG finns med i olika sammanhang med representanter, allt för att föra pensionärernas talan. Wera Olovsson är representant i KPR, Kommunala Pensionärsrådet, med Elisabet Hedfors som ersättare.

Evy Peterson fortsätter i Nätverket inom Anhörigstödet.

Medlemsantalet i RPG Katrineholm var vid årsskiftet 184.

Innan det avslutande kaffet och andakt av Pingstkyrkans pastor Henrik Thornell , tackade Wera Olovsson dagens medverkande. Hon riktade även ett stort tack för gott samarbete i styrelsen. Slutligen avtackades Olof Staf med en blomma, då han nu efter 11 år lämnar Styrelsen.

  2013-01-22Ann Brånn